Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt gerefereerd aan de website en mobiele app van send to see. Het betreft de website welke te vinden is op internetadres www.sendtosee.nl. De mobiele app is te vinden in de Apple App Store onder de naam “send to see”.

Send to see vindt het van groot belang om zorgvuldigheid in acht te nemen met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Jouw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt send to see volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Voor het gebruik van onderdelen van deze website en mobiele app zal send to see bepaalde gegevens van gebruikers vastleggen in een bestand.

Het doel van onze Privacyverklaring is om je te informeren over de manier waarop send to see gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over je worden verzameld op deze website en binnen onze mobiele app en hoe je deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Het Privacybeleid heeft alleen betrekking op deze website en de send to see mobiele app en niet op andere websites waarvoor op deze website en in onze mobiele app links worden aangeboden.

Persoonsgegevens

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de website en mobiele app heeft send to see persoonsgegevens van je nodig waaronder onder andere jouw e-mail adres, NAW-gegevens en IP adres. Voor de volgende doeleinden verzamelt en verwerkt send to see jouw persoonsgegevens:

(i) voor het leveren van onze diensten;

(ii) om je op de hoogte te houden van goede aanbiedingen van producten en diensten van send to see;

(iii) om je op de hoogte te houden van goede aanbiedingen van producten en/of diensten van andere bedrijfsonderdelen van send to see;

(iv) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website en mobiele app te bevorderen.

Openbare gegevens

Iedere gebruiker van send to see die onderdeel uitmaakt van jouw send to see netwerk, heeft inzag in je volgende persoonsgegevens:

(i) je gebruikersnaam;

(ii) van welke bedrijven je send to see berichten hebt of hebt gehad;

(iii) van welke bedrijven je send to see berichten hebt doorgestuurd aan andere gebruikers;

(iv) welke bedrijven onderdeel uitmaken van je send to see netwerk.

Jouw rechten

Send to see verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiervoor kun je een e-mail versturen met vermelding van je naam en adres aan: info (at) sendtosee.nl

Gegevensbeveiliging

Send to see maakt gebruik van enkele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat niet bevoegden toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op de website en binnen de mobiele app van send to see worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website en mobiele app te verbeteren, zodat send to see haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Geheimhouding

Send to see en zij die in opdracht van send to see toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Cookies

Send to see maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Deze informatie kan bestaan uit (doch niet uitsluitend): IP (Internet Protocol) adres, soort browser, browser taal, datum en tijd van de aankoop.

Gebruikers van de website geven, middels hun akkoord met de algemene voorwaarden, toestemming voor het verzamelen en gebruik van de door de gebruiker verstrekte informatie door servers van send to see. Dit alles gebeurt wederom met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. send to see gebruikt cookies om de kwaliteit van de website en mobiele app, service en de ervaring van gebruiker met de website te verbeteren. Het gebruik van cookies is gebruikelijk op internet en send to see gebruikt vergelijkbare cookies als andere webwinkels dan wel websites.

Wijzigingen

Send to see behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Wijzigingen of aanvullingen op het Privacybeleid worden hier gepubliceerd. Send to see raadt je aan om regelmatig het Privacybeleid te controleren. Als je nog vragen hebt over het Privacybeleid van send to see, neem dan contact op met:

Send to see te Amsterdam

Dit Privacybeleid is aangepast op 7 januari 2020.