Disclaimer

In deze disclaimer wordt gerefereerd aan de website en mobiele app van send to see. Het betreft de website welke te vinden op internetadres www.sendtosee.nl. De mobiele app is te vinden in de App Store onder de naam “send to see”.

Op de website en in de mobiele app zul je kortingscodes, vouchers en promotiecodes vinden. Naast deze kortingscodes vind je ook een grootschalig aanbod aan aanbiedingen, gratis producten of diensten.

De website en mobiele app worden met de grootst mogelijke zorg voorzien van kortingscodes, aanbiedingen en andere actie gerelateerde informatie. Hoewel wij te allen tijde proberen het aanbod compleet en correct te plaatsen kan er altijd iets zijn waardoor een korting of actie niet of niet meer werkt, bestaat of op enige andere wijze niet het gewenste resultaat met zich mee brengt.

Door gebruik te maken van de informatie verkregen van de website, mobiele app of haar nevendiensten zoals nieuwsbrief, banners of welke vorm van uiting en communicatie dan ook, ga je akkoord met deze disclaimer van send to see.

De website en mobiele app

Informatie op deze website, binnen de mobiele app en elk andere vorm van intellectuele eigendommen behoren toe aan send to see. Zonder nadrukkelijk schriftelijke toestemming mag de informatie op deze website niet gebruikt worden voor publicatie in welke vorm dan ook. Het gebruik van de kortingscodes dan wel andere aanbiedingen is enkel toegestaan voor een persoonlijke aankoop via het internet gebruik makende van de bijbehorende link op sendtosee.nl of in het binnen de mobiele app ontvangen send to see bericht.

Het is niet toegestaan om de website en mobiele app te gebruiken voor criminele activiteiten. Wij verlenen alle medewerking aan opsporingsdiensten indien hier sprake van mocht zijn.

Kortingscodes, actie aanbiedingen en andere actie gerelateerde zaken

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen dan wel kortingen vermeld op deze website of binnen de mobiele app werken. Het is te allen tijde aan de koper zelf om te controleren of een aanbieding of kortingscode de gewenste korting geeft en of deze wel gebruikt mag worden. Send to see en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website en binnen de mobiele app. Mocht je een actie tegenkomen die mogelijk niet correct is opgenomen laat het ons dan weten via e-mail. Wij zullen deze vervolgens zo snel mogelijk van de site af halen en uit de app verwijderen.

Aankoop producten of diensten

Send to see verwijst enkel naar aanbieders van producten dan wel diensten. Bij de aanschaf van een product of dienst gelden de aankoopvoorwaarden van de desbetreffende winkel of dienstverlener. Send to see verkoopt zelf geen producten. Wij hebben geen contacten met verkoopafdelingen van de diverse adverteerders en kunnen ook niet bemiddelen bij problemen rond de aankoop van een product en / of dienst.

Advies

Send to see is niet verantwoordelijk voor de adviezen die verstrekt worden via onze website of mobiele app. Bij aanbiedingen voor financiële, medische, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dien je je te wenden tot een deskundige voor professioneel advies over je beslissing. De adviezen worden hier zonder enige vorm van garantie gegeven.

Klachten

Indien je een klacht heeft over deze website of mobiele app dien je deze schriftelijk per e-mail aan ons door te geven. Hierbij dien je te allen tijde je volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van je klacht en reden van de klacht. Klachten worden binnen 10 werkdagen in behandeling genomen en je zal hierover bericht worden.

Wetgeving en toepassing op de website sendtosee.nl

Op deze website en de mobiele app is Nederlands recht van toepassing. Indien je gebruik maakt van deze website, mobiele app en of informatie die zij verstrekt ga je automatisch akkoord met deze disclaimer. Send to see behoudt het recht op elk gewenst moment deze disclaimer zonder verdere aankondiging aan te passen dan wel uit te breiden. Op de volledige website en teksten in de mobiele app zijn auteursrechten van toepassing.